Sunday, December 23, 2012

SURAT TUGAS


SURAT TUGAS
Nomor             : 3.2 /ST/SMK/A1/III/2012
Sifat                : Penting
Perihal             : Penugasan


Kepala SMK ...................... Gondanglegi Malang

MENUGASKAN:

Nama               :
NIP                 :
Pangkat,Gol    :
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Unit Kerja       : SMK al-KHOZINI

            Untuk bertugas sebagai peserta Diklat Guru Kelas XII Mata Pelajaran Ujian Nasional di Hotel Montana 2 Jalan Candi Panggung.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.                                                                                                Malang, 20  Desember 2012
                                                                                                Kepala SMK …………….
                                                                                                ……………………..

No comments:

Post a Comment